water4ruimte spel methodiek: maken en spelen

De essentie van de water4ruimte spel methodiek is zowel het maken als het spelen van het spel. Het proces van gezamenlijk maken en spelen leidt tot een gedragen probleemdefinitie, maatschappelijk acceptabele oplossingen en reflectie.

Toepassen van de W4R-spelmethodiek

Het maken van het spel leidt tot:

Het spelen van het spel is geschikt voor:

on