Waarom een spel als communicatie tool?

Het Water voor Ruimte spel (W4R-spel) is een spelvorm voor dialoog en communicatie. Het is ontwikkeld voor watermanagement maar is ook toepasbaar in andere projecten van ruimtelijke ordening (bv. snelwegen, EHS etc.). Het W4R-spel is een middel om snel bewustwording te bereiken over water en andere initiatieven in ruimtelijke ordening.

Er is een omslag in het water- en klimaatdenken noodzakelijk de komende tijd. Klimaatverandering leidt tot meer water en daarmee ruimteclaims. Water betekent nu nog een grens: iets waarvoor men zich afwent, afschermt en wat men buiten de deur houdt. Toch hebben de gebeurtenissen van de laatste tien jaar duidelijk gemaakt dat het waterbeheer anders moet. Het water vraagt meer ruimte, het vraagt een ander beheer.

Inmiddels hebben we het technisch wel redelijk op de rails. De grote knelpunten liggen nu bij het meekrijgen van de maatschappij: communicatie. Ook bij een glossy folder van een initiatief gaat veel van de boodschap verloren omdat de doelgroep het onvoldoende snapt en zich onvoldoende betrokken voelt. Uiteindelijk zijn burgers meer geneigd zich te schikken naar de plannen als ze meer begrip van de problemen en de oplossingen hebben en als ze hun eigen belang terugvinden in de plannen. Dit versnelt het realisatie proces van de initiatieven.begeleiden van groepen in een gesprek

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het begeleiden van groepen in een gesprek:

 


een communicatief spel in actie

Resize_of_DSCF0010.JPG
on