water4ruimte is een methodiek: ieder doel weer een nieuw spel

Het water4ruimte spel is een methodiek dat alle vragen met een ruimtelijke component kan communiceren. Het werkt met kaarten, pionnen en allerlei vragen die bepaalde dilemma’s in het voetlicht stellen waardoor mensen  over de geagendeerde onderwerpen gaan praten. Dit kunnen alle typen van onderwerpen zijn. Voor ieder onderwerp wordt in samenspraak met de opdrachtgever een nieuw scenario (kaarten, vragen, pionnen) ontwikkeld. Op die manier wordt het spel specifiek gericht op het communicatie doel van de opdrachtgever. De water4ruimte spel methodiek concept is flexibel en wordt aangepast door nieuwe scenario’s in de het spel concept te passen.

Tailor-made solutions voor ieder nieuw communicatie-doel

De water4ruimte spel methodiek is een concept waarbij de communicatie en dialoog bereikt wordt doordat men continu praat en argumenteert. In het spel ben je voortdurend keuzes aan het maken: met welke kaart speel je? Welke pionnen wil je op de kaart zetten en waarom daar? De water4ruimte spel methodiek is een concept om een discussie om te zetten in beeld. Het werkt met kaartbeelden en vormen die iedere keer weer opnieuw worden bepaald bij een nieuw communicatie-doel. De water4ruimte spel methodiek is als het ware een kapstok waar iedere gebruiker zijn eigen onderwerpen in hangt. Welke onderwerpen dat zijn wordt iedere keer weer opnieuw bepaald in een creatief maakproces waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer nauw samenwerken.

Je wordt uitgenodigd om mee te helpen het spel opnieuw in te richten. Voor iedere regio en onderwerp wordt het spel opnieuw ingericht: nieuwe kaarten, nieuwe maatschappelijke trends, nieuwe pionnen. Het gaat ook om het samen maken van het spel. De opdrachtgever heeft zelf het beste in de gaten welke aspecten een rol spelen in de regio. Die kennis is een belangrijke input voor het spel. Je wordt uitgenodigd om, onder andere, in workshops en werkateliers mee te praten, mee te denken over een nieuwe inrichting van dit spel. Het einddoel is een specifiek eigen tailor-made spel waarmee je belanghebbenden kunt benaderen.


de watervoorruimte spel methodiek

Rechts staan de twee paginas met de potentiële toepassingsmogelijkheden en een aantal concrete projecten waar de water4ruimte spel methodiek is toegepast.


on