Transcendental Humanism

een korte introductie

In Transcendental Humanism staat de gedachte centraal dat je als mens al één in alles bent (transcendentaal). Dat is als startpunt duidelijk anders dan een individueel zijn in de wereld om je heen. In “één in alles” is harmonie met iedereen een vanzelfsprekende houding. Leven vanuit alles in één resulteert uiteindelijk in een weldadige harmonie (Wel Zijn) en een diep gevoelde tevredenheid en vertrouwen, onafhankelijk van omstandigheden.
 
Transcendental Humanism is een filosofie van leven die je stap voor stap meeneemt naar een gelukkiger manier van zijn; wel zijn in plaats van bevredigd zijn. Transcendental living (de actieve vorm) is leven in eenheid (monistisch, non-duaal). Zoals ook in de home-pagina staat. Je kunt je voelen als een druppel water, als een golf, als de oceaan of als water. Waar word jij nu het meest gelukkig van? Vanaf het niveau zee, oceaan beginnen de verschillende niveaus van Eén. 
 
Door de filosofie van Transcendentaal Humanisme aan te houden, word je minder meegetrokken in het lawaai van iedere dag, blijf je beter en steviger in je as. 

Hoe vaak gebeurt het wel niet dat je in eindeloze gesprekken met jezelf zit over dit of dat, over wat er om je heen gebeurt, hoe het je raakt, wat je er van vindt, wat het zou moeten zijn, wat het niet is, wat het wel is. Je maakt zoveel lawaai dat je jezelf niet eens meer kunt horen. Je bent eigenlijk in constante reactie op wat er om je heen gebeurt zonder dat je door hebt wie je nu eigenlijk echt bent of wat er nu eigenlijk echt om je heen gebeurt.

Transcendentaal Humanisme is ontwikkeld door Abbahjí. Het staat voor een manier van leven die je stap voor stap in staat stelt om afstand te nemen tot die vermoeiende monoloog die je verlamt. Het neemt je mee naar een beter kwaliteit van leven waar je in je eigen kracht staat, verbonden met het Leven. Het uitgangspunt van Transcendental Humanism is dat jij komt tot de maximale potentiaal van wie jij bent.

 

Transcendental Humanism: een verfijnde manier van leven

Vind de diepe rust van Well-Being

Frédéric Antonious, die ook bekend staat als Abbahjí, is een hedendaagse mysticus en gids. Geïnspireerd door zijn soefi-meester, door het Boeddhisme en andere mystieke tradities, creëerde hij een oriëntering op het leven, die geworteld is in de zogenaamde natuurlijke staat van zijn (Natural State of Being). De essentie is dat je nu al een persoonlijke en individuele expressie bent van de goddelijkheid van God, Allah, Abbah, Krisna of welke naam je geeft aan het ongrijpbare transcendente principe. Je bent al transcendentaal, je bent al in één. Er is slechts een psychologische ego-ik dat voorkomt dat je door hebt dat je al goddelijk bent.

Deze oriëntering/filosofie heet de Abbahi Way of Transcendental Humanism. Door deze filosofie toe te passen in als uitgangspunt in je leven, ontwikkelt zich een permanent, constant gevoel van Welzijn (Well-Being) als tegenstelling tot bevrediging, wat een kortstondige verlichting is van het onvervulbare verlangen van het ego ik.

Door te leven volgens Transcendentaal Humanisme ontstaat een gestaag groeiende innerlijke rust. Vanuit die rust kunnen de problemen van het leven op een betere manier worden behandeld. Je bent minder vatbaar voor stress en angst. Het biedt een oriëntering en een nieuwe ethiek in een moderne wereld, die gefixeerd blijkt op geld, hebzucht en uitbuiting. Die nieuwe ethiek is hard nodig in deze wereld waar mensen willens en wetens naar bankroet worden geleid om zelf veel geld te kunnen verdienen en hele landen aan gort worden geholpen om controle te krijgen over olie, diamanten, noem maar op.

Transcendentaal Humanisme is niet alleen een manier van leven voor het individu. Het is tevens een boodschap voor de verbetering van de kwaliteit van leven voor de samenleving, het milieu en de planeet als geheel. Het is een zeer praktische boodschap die toch geworteld is in een diepe mystiek en het kan niet worden uitgelegd als een instructie. Het moet een belevening worden.

De boeken van Abbahjí zijn zeer bruikbaar om meer te weten. Ze zijn als fakkel licht in een donkere kamer, elk belicht een ander aspect. Samen creëren ze een beeld van waaruit de lezer in staat zal zijn om het hele plaatje te bouwen. Door het toepassen van deze filosofie leer je het leven in de ruimste zin te omarmen. Het lezen van zijn boeken is een spiritueel avontuur op zich, een reis van loslaten en verlichting, een ontdekking van de ware aard van jezelf en van jouw relatie met de wereld.

on