het Gekleurde Kaarten Spel

Het Gekleurde Kaarten Spel is bedoeld om alle deelnemers zo uitvoerig mogelijk aan het woord te laten op zo’n manier dat ze alles wat ze voelen en denken hebben kunnen vertellen.

Het voelen en denken van de mensen kan opgesplitst worden in zes richtingen: objectief (wit), subjectief (rood), positief (geel), negatief (zwart), creatief (groen) en analytisch (blauw). Per kleur (voel- of denkrichting) wordt iedere keer een kaart ingericht.

Het spel is geschikt om grote groepen mensen (tot 100 personen) met elkaar te laten praten over de inrichting en ruimtelijke ordening van hun omgeving.

Deze indeling is een uitstekende manier om workshops, vergaderingen en inspraakrondes te structuren. Door een dergelijke structuur te gebruiken kan namelijk een ieder zijn volledige "ei" kwijt. Ieder aspect van een initiatief in de ruimtelijke ordening kan volledig belicht worden.

1) Het denken wordt vereenvoudigd door de denker in staat te stellen zich met één ding tegelijk bezig te houden.

2) het dragen van de hoed maakt het mensen mogelijk dingen te zeggen die ze anders nooit kunnen denken of zeggen.

3) Het vergemakkelijkt de overschakeling en verloop van de vergadering. 

4) de opzet leidt niet tot eindeloze discussies die tot veel tijdverlies en frustraties leiden.

Marcel Rozemeijer heeft deze methode omgezet in een kaart methode waarbij mensen het plan "van kleur voorzien". Het is een snelle en effectieve methode die in maximaal drie dagen een resultaat oplevert. 

De volgende pagina geeft meer uitleg over de methode van de gekleurde hoeden.

on