Verslavingen

Enkele opmerkingen

Zoals gesteld worden verslavingen vaak veroorzaakt door het verlies van delen van je gevoelswereld, delen die je afsluit door een trauma. Het gevolg is dat je vervolgens die delen gaat compenseren dan wel te ontkennen dat het speelt (vermijden). De compensatie heeft vorm door verslaving. Eigenlijk heb je altijd honger. En dat is een honger naar een bepaalde staat, een bepaald gevoel. En dat probeer je te bereiken met een drug. Maar die drug geeft slechts tijdelijk vulling en verlichting. Je wilt al snel weer meer en meer. 

Vaak zijn trauma's gekoppled aan een bepaalde fase in je ontwikkeling, een overgang van de ene levensfase naar de andere. Die levensfases worden vaak gekoppeld aan Chakra's, waarbij chakra's vaak als oorzaken of stuurknopen worden gezien (zie volgende artikel).

 

Het oplossen van echte, diepe verslavingen is lastig. Het vraagt ten eerste om healings waarbij de wereld van Soul erg belangrijk is. De healings vullen de wond die daar geslagen is. Een tweede belangrijke stap is het vinden van een gedragsalternatief, dat minder schadelijk en destructief voor je is. Een Shamanistische meditatie is een vorm van gedragsalternatief dat gaten in je gevoelswereld kan vullen. Deze meditatievorm doorloopt in één cyclus een aantal bewustzijns- en gevoelslagen en draagt bij aan het tijdelijk vullen van de honger, van het verlies en een meditatie draagt bij aan het gradueel helen van de wond, het oplossen van het trauma.


Drugs en chakra's

Vanuit de chakra-psychologie kunnen bij chakra’s en hun typische Soul-losses ook algemene patronen van verslavingen worden aangewezen. Ieder chakra heeft zo zijn eigen drugs. Let wel het gaat om algemeenheden en het is niet zo simpel. Om een voorbeeld te geven: eten kan staan voor willen aarden (1e chakra), lust (2e chakra) en ook geblokkeerde woede (3e chakra). In het algemeen geldt de volgende opsomming:

 

  • 1e Chakra: eten, gokken, winkelen, werk
  • 2e Chakra: alcohol, seks, heroïne
  • 3e Chakra: amfetaminen, cocaïne, cafeïne, werk, woede (adrenaline)
  • 4e Chakra: roken, suiker, liefde, marihuana
  • 5e Chakra: opiaten, marihuana
  • 6e Chakra: hallucinogenen, marihuana
  • 7e Chakra: religie, spirituele oefeningen

 

on