false
   

Groter kader

Een theoretische benadering: Nâm Yoga.

Nâm Healing

De vorm van Sjamanistische healings die ik bedrijf, heet Nâm Healing, een sjamanistische stroming onder Nâm Yoga. Yoga staat voor de uitdaging om je weer te verbinden in één, in realisatie van Abbah te zijn. Nâm betekent zekerheid, de zekerheid dat dit het is, dit, hier, Nu. Dit is het, dit moment, this very moment. Het is ook de zekerheid dat we al één zijn in dat immense, onkenbare totaal (dat totaal aangeduid met de klank Abbah). En dat alles wat er is, is Abbah (en dan ook alles).

In het perspectief van Nâm Yoga zijn we ervaring, waarnemen en niet een ‘ik’, een afgescheiden eenheid. En in dat ervaren hebben we twee oriënteringen van waarnemen: een horizontale en een verticale. Wij zijn horizontale oriëntering (ervaring van dagelijkse wereld via je zintuigen) en verticale oriëntering (Awareness, moeilijke te vertalen maar een poging: het openen naar bewustzijn van het heilige, het goddelijke, de schoonheid in een moment, de essentie van de essentie van een moment, Abbah in ieder moment, de totale overgave aan Abbah). Met deze twee oriënteringen hebben we ook twee taken als mens.

Eerste taak als mens

In de horizontale oriëntering hebben we vier zintuigen: Body, Mind, Soul en Spirit (zie artikel). Het zintuig Mind (het denken, ratio) wordt in de westerse wereld als belangrijkste zintuig gezien. Echter Mind is een minder belangrijk zintuig in de vier zintuigen van de oriëntering op de dagelijkse wereld (horizontale oriëntering). Soul (Voelen, Geheugen) is het belangrijkste zintuig. Soul zet het NU (een instant, een moment, totaal vluchtig) om in geheugen, eeuwigheid. Alles in Soul blijft altijd bestaan. Jouw emotie bij het lezen van dit zal altijd in Soul aanwezig zijn. Alleen een healer kan daarin en de boel opruimen, herstructureren.

Het is onze eerste taak als mens om het Nu om te zetten in die eeuwigheid van Soul. Nu is deze taak makkelijk, dat doe je vanzelf.

Tweede taak als mens

Onze tweede taak is om Soul te vullen in een staat van verlichting via het proces van Awareness, om onze experience (onze dagelijkse ervaring) te kleuren met de goddelijkheid in ieder moment. Om experience te zijn terwijl we ook in Awareness zijn, bewust van de essentie van de essentie van ieder moment.

Als mens hebben we vanaf onze geboorte die verticale oriëntering uit het oog verloren. Het is onze uitdaging die weer terug te krijgen en Soul (eeuwigheid) te vullen via die Awareness, met die goddelijke kwaliteit en Beauty.

Belangrijke stappen zijn het loslaten van die horizontale oriëntering en het actief richten op die verticale oriëntering. Dat loslaten van die horizontale oriëntering is ontzettend moeilijk. Het is namelijk je totale referentiekader. Het is hoe je je hele leven hebt ingericht en hoe en waarmee je alles bewust meemaakt. In die heroriëntering naar het verticale belandt je ook heel snel op een dwaalspoor waarbij je denkt dat je verticaal bezig bent maar het toch nog horizontaal is. Uiteindelijk gaat het om loslaten, steeds maar weer loslaten van wat je belangrijk vindt, je eigen ik minder belangrijk laten zijn (bv. beter dienen van anderen) en actief richten op Abbah. Heel veel gaat over het loslaten van identificatie. Identificatie is jezelf continu te vertellen wat je er van vindt, van de dingen en zaken om je heen van anderen van jezelf. Het geeft zo’n rust als dat minder wordt, als je in een meditatie gewoon bent, niets doet, terwijl je tegelijkertijd steeds vrijer wordt, steeds meer jezelf.

 

on